Metodologie monitorizare segregare școlară

METODOLOGIE DE MONITORIZARE A SEGREGARII SCOLARE

Metodologie de monitorizare a segregarii scolare 5 mai 2023

Prezentare Capitol 8SEGREGARE_

Prezentare sesiune INDICATORI SI SCORARE 2023_FIN

Conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar și aprobarea metodologiei pentru prevenirea si eliminarea segregării,  Ministerul Educației și Cercetării interzice segregarea şcolară pe criteriul etnic, al dizabilităţii sau al cerinţelor educaţionale speciale (CES), pe criteriul statutului socio-economic al familiilor, al mediului de rezidenţă şi al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare și  formarea grupelor în învățământul preșcolar, precum și a claselor pregătitoare, clasa I și a V-a,  cuprinzând copii / elevii dupa criteriile enumerate mai sus.

Formarea/organizarea claselor/grupelor cu elevi preponderent pe criteriiele enumerate, indiferent de motivele invocate, constituie forme de segregare și are consecințe corespunzătoare în plan juridic.