A.D.S. (A Doua Șansă)

REZULTATE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR/ cadre didactice implementare A doua șansă, în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didactice pentru posturile vacante din echipa organizației partenere – Etapa a VIII-a, IANUARIE 2023 -în afara organigramei organizației – din cadrul proiectului „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate – Anunț de selecție experți nr. 3449/133087/13.01.2023

ANUNȚ DE SELECȚIE Etapa a VIII -a IANUARIE 2023, procesului de recrutare și selecție a cadrelor didactice pentru posturile vacante din echipa organizației partenere -în afara organigramei organizației- din cadrul proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operațional Capital Uman, nr. de referință al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puțin dezvoltate

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR/ cadre didactice implementare A doua șansă, în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didactice pentru posturile vacante din echipa organizației partenere – Etapa a VII-a, 21 septembrie 2022 – în afara organigramei organizației – din cadrul proiectului „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate

PROCES –VERBAL în cadrul PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didac pentru posturile vacante din echipa organizației partenere -în afara organigramei organizației – din cadrul proiectului „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. De referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate