PROCES –VERBAL în cadrul PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didac pentru posturile vacante din echipa organizației partenere -în afara organigramei organizației – din cadrul proiectului „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. De referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate

PV_EVALUARE_DOSARE_CD_SITE

PROCES –VERBAL

 în cadrul

PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didac

pentru posturile vacante din echipa organizației partenere -în afara organigramei organizației – din cadrul proiectului A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. De referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate