Anunţ selecţie experți pentru posturile vacante din echipa organizației partenere, în afara organigramei organizației, proiect FormAcces, cod MySMIS2014: 139600, POCU