ANUNȚ DE SELECȚIE – etapa a III-a, pentru posturile vacante din echipa organizației partenere – în afara organigramei organizației – din cadrul proiectului „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate

ANUNȚ DE SELECȚIE Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Partener 2, anunță organizarea și desfășurarea procesului de recrutare și selecție a cadrelor didactice pentru posturile vacante din echipa organizației partenere – în afara organigramei organizației -din cadrul proiectului A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate

0. Anunt selecție_525_25_10_2021

Tabel 1 – Lista posturi vacante_133087_etapa a III-a 524_25_10_2021

Anexa 1_cerere înscriere

Declaratie disponibilitate -anexa 2 cerere-octombrie 2021

Declaratie consimtamant-anexa 3 cerere-OCTOMBRIE_2021.doc

CV template

Atribuții cadre didactice privind recrutarea și selecţia experţilor

Cerere anunt-OCT_ 2021_editabila