Cadrul legal în domeniul securității și sănătății în muncă

Documentul atasat cuprinde:
1. Legislatia in domeniul SSM
2. Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca in cadrul actiunilor de control
3. Obligatiile angajatorilor in domeniul SSM
4 Obligatiile angajatilor in domeniul SSM
5 Ghid pentru intocmirea Dosarului de cercetare a evenimentelor