Examenele de certificare a competențelor profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic, anul școlar 2020-2021