PREMII OJF 2024

Conform art 38 din Regulamentul Specific  privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de fizică 2024, „ La etapa județeană a olimpiadei, se acordă, pentru fiecare an de studiu, de regulă, 3 premii, un premiu I, un premiu II si un premiu III, precum și un număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat
superior, în cazul unui număr fracționar, cu condiția ca punctajul obținut de elev sa fie cel puțin 60% din punctajul maxim obținut la nivel național la clasa respectivă.”

și a centralizării primite de la ME, atasăm tabelul cu elevii premiați la OJF 2024.

Date OJF premiere (1)

 

PREMII si calificati ojf 2024 (1)