Rezultatul probei de interviu în cadrul selecţiei participanţilor din cadrul proiectului „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”

Rezultatul probei de interviu în cadrul selecţiei participanţilor din cadrul proiectului  „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”  (European educational models for fostering school progress), Acronim: Education&Progres, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468, Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolarăRezultat interviu-E&P