» »

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor de candidatura – proiect Education&Progres

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor de candidatura, proiect „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”  (European educational models for fostering school progress), Acronim: Education&Progres, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468, Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară