Rezultatul final al evaluării în vederea selecţiei participanţilor din cadrul proiectului „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”

Rezultatul final al evaluării în vederea selecţiei participanţilor din cadrul proiectului  „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”  (European educational models for fostering school progress), Acronim: Education&Progres, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468, Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolarăRezultate finale-E&P