Rezultate finale selectie participanti proiect Erasmus+, VET, nr. 2019-1-RO01-KA102-062780

REZULTATE  FINALE

Rezultate finale privind selecția participanților în cadrul proiectului  Adaptarea competențelor şi cunoştințelor de specialitate ale profesorilor de informatică la robotică şi tehnologii web moderne” (Adapting IT teachers’ competences and knowledge to modern robotics and web technologies), Acronim: Tech-Roboweb, nr. 2019-1-RO01-KA102-062780, Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1- Formare profesională (VET)

Rezultate finale-Erasmus+ VET