Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru integrarea educațională mai bună a copiilor cu nevoi speciale

Despre proiect

Titlul proiectuluiTogether for a better educational integration of children with special educational need

Programul prin care se solicită finanţarea, acţiunea/ axa prioritară: Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), a 2-a rundă de propuneri (2end Call for proposals), Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovarePrioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia (Institutional cooperation in the eduational field for increasing access to education), proiect SOFT.

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI REZULTATE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC MATERIALE

https://www.facebook.com/SAP-B%C4%83l%C8%9Bi-1584986705046417/

https://youtu.be/b7cf3QjdoXM