A fost lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”