Ghidul Programului Erasmus+ 2021, Apelul european

A fost publicat Ghidul Programului Erasmus+ 2021 împreună cu Apelul european la propuneri pentru proiecte!

Se pregateşte şi lansarea Apelului naţional 2021, împreună cu sesiuni de informare despre noutăţile pe care ghidul le aduce şi, mai ales, de pregătire a candidaturilor pentru toate tipurile de proiecte.

  • Ghidul Programului Erasmus+ 2021

ERASMUS_factsheet

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

  • Apelul european Erasmus+ 2021

CELEX_C2021_103_11_RO_TXT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC