Formular de înscriere CRED 2021-2022

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI – CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”.

Calendarul și criteriile de selecție se regăsesc aici.

Link pentru înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5r2TafI6OjSA3NmxOE69bLuBtgjTZvS8T8KHjh-g_yf1wzA/viewform