Documente utile – implementare proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Documente utile pentru implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile:

OMEN nr. 5170/18.09.2019 pentru aprobarea regulilor privind implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, gestionate la nivelul UIPFFS,

OMEN nr. 3920/ 08.06.2018 privind aprobarea procedurii de sistem privind recrutarea şi selecția experților din cadrul echipelor de proiect,

Regulamentul-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, conform Hotărârii publicate în Monitorul Oficial al României nr. 409/14.05.2018.