Conferinţa finală de diseminare – proiect DICO+

Conferinţă finală de diseminare, în cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice, Educaţie școlară, implementat de Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, în calitate de partener, în perioada 6-7 iulie 2021:

Cordoba_Conf_mailing

DICO_Cordoba_Instructions