Conferinţă de valorizare a proiectului „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468