Anunț selecție școli partenere consorțiu ISJ – Acreditare Erasmus+