Anunţ de selecţie a participanţilor rezervelor în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1- Formare profesională (VET), „Adapting IT teachers’ competences and knowledge to modern robotics and web technologies”, nr. -2019-1-RO01-KA102-062780