Rezultatul probei de evaluare a dosarelor, selecţie unităţi de învăţământ, proiect ID MySMIS 133087

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

în cadrul selecţiei unităţilor de învăţământ pentru proiectul A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman

Anunţ de selecţie nr. 33/133087/26.02.2021

Anunţ de selecţie nr. 59/133087/09.03.2021

Rezultat evaluare dosare scoli-76-133087-17.03.2021

Publicat astazi, 17.03.2021.