REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR/ cadre didactice implementare A doua șansă, în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didactice pentru posturile vacante din echipa organizației partenere – Etapa a IV-a, 31 decembrie 2021 – în afara organigramei organizației – din cadrul proiectului „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate