Rezultat evaluare dosare – proiect ID 133087

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

în cadrul probelor concursului privind selecția cadrelor didactice

 pentru posturile vacante din echipa organizației partenere -în afara organigramei organizației – din cadrul proiectului A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puţin dezvoltate

Rezultate_proba_dosare