Proces verbal de stabilire a rezultatelor finale ale procesului de recrutaren;i selec’ie a expertilor/ cadrelor didactice implementare program A doua șansă – etapa a V-a din cadrul proiectului ,,A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață!” Cod SMISS 133087