Anunț selecţie cadre didactice din învăţământul preunivesitar, în vederea participării la cursul de formare acreditat în cadrul proiectului CRED „Resurse educaţionale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI – CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „Resurse educaţionale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, cu durata de 50 de ore, blended-learning, având alocate 12 CPT, acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi-CRED”.

Adresa selectie GT_RED_NE-mart2022 (1)

 Link formular înscriere