ANUNȚ DE SELECȚIE a cadrelor didactice pentru posturile vacante din echipa organizației partenere -în afara organigramei organizației- din cadrul proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață”, ID MySMIS 133087, Programul Operațional Capital Uman, nr. de referință al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai puțin dezvoltate