Selecție în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului – nivel liceal și profesional