REZULTATUL FINAL AL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL PROIECTULUI ,, A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață!” Cod SMIS 133087