Procedură operațională nr. 97 privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în străinătate