Metodologie program național A doua șansă

ORDIN
privind aplicarea programului “A doua șansă”
În baza art.29, alin.(4) și art. 30, alin.(2) din Legea Educației Naționale nr.1/2011,
În conformitate cu prevederile art.1. ale Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ,
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
emite prezentul ordin:

Art.1. – Se aprobă Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul
programului „A doua şansă” – învăţământ primar, prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art.2. – Se aprobă planul-cadru de învăţământ pentru programul “A doua şansă” –
învăţământ primar, prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.3. – Se aprobă Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul
programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, prevăzută în Anexa 3, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art.4. – Se aprobă planul-cadru de învăţământ pentru programul “A doua şansă” pentru
învăţământul secundar inferior, prevăzut în Anexa 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5. – (1) Metodologiile şi planurile-cadru aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2011-2012

Ordin privind aplicarea programului A DOUA ȘANSĂ, Nr. 5248/ 31.08.2011

ORDIN 5248_2011_aprobare metodologii A doua sansa_V – Copy