Disponibilizare Mijloace Fixe și Obiecte de Inventar 2024