ANUNT DE SELECTIE PENTRU CADRE DIDACTICE, ETAPA a II-a PENTRU POSTURILE DECLARATE VACANTE DIN CADRUL PROIECTULUI ,,A doua șansă în educație,o nouă șansă în viață!” Cod SMIS 133087