ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDCATICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE ORGANIZATE LA NIVELUL ISJ/ISMB ÎN PERIOADA 19-26 AUGUST 2024