CONDITII SPECIFICE PENTRU ETAPA DE TRANSFER_PRETRANSFER CONSIMTIT_SESIUNEA 2024