PROCEDURA OPERATIONALĂ INTREGIRE NORMA_SESIUNEA 2021