EVALUARE ANUALĂ DIRECTORI/DIRECTORI ADJUNCȚI – 2020-2021

Urmare a adresei nr. 1188/DGMRURS/01.09.2021, prin care se comunică nota nr. 32506 din 01.09.2021 în care conducerea Ministerului Educației a aprobat să se elaboreze un calendar în baza căruia evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate în anul școlar 2020 – 2021 de personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și de îndrumare și control din inspectoratele școlare să se finalizeze cel târziu în data de 24.09.2021, s-a aprobat modificarea calendarului de desfășurare a evaluării activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți pentru anul școlar 2020-2021 după cum urmează:
14 septembrie 2021 – Comunicarea rezultatelor evaluării
15 septembrie 2021 – Depunerea eventualelor contestații
15-16 septembrie 2021 – Soluționarea contestațiilor
17 septembrie 2021 – Comunicarea rezultatelor obținute după contestații,