Profesionalizarea carierei didactice-PROF

În contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, a fost creat și este funcțional site-ul:https://www.eprof.ro/  Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învățare, realizate în cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III și MPROF IV, activitățile de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, inclusiv a formării de tip mentoral, prevăzute de OME nr. 4223/06.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului mai sus menționat.