Model de solicitare Legea 544

MODEL SOLICITARE Legea 544/2001

 

Denumirea autorității sau instituției publice
Sediul/Adresa:
Data: 
Stimate domnule/Stimată doamnă

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):

 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa  
Pe e-mail în format editabil   la adresa  
Pe format de hârtie, la adresa  
Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).
Numele și prenumele petentului
Adresa la care se solicită primirea răspunsului/e-mail: 
Profesia (opțional)  
Telefon (opțional)