Buletin informativ

Buletin informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

  1. a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice – https://isjbotosani.ro/prezentare/legislatie
  2. b) structura organizatorică – https://isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2021/03/organigrama-ISJ_11.01.2021.pdf , atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe – https://isjbotosani.ro/contact;