Criterii de înscriere şi repartizare a absolvenţilor clasei a VIII a, care au studiat în străinătate, în clasa a IX-a învăţământ liceal/profesional, în anul școlar 2022-2023 (cf. OMECTS nr. 4802/31.08.2010 și OME nr. 5.150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022—2023*)