Criterii de înscriere şi repartizare a absolvenţilor clasei a VIII a, care au studiat în străinătate, în clasa a IX-a învăţământ liceal/profesional, în anul școlar 2021-2022, stabilite în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 4802/31.08.2010 și OMEC nr. 5457/2020