Procedura ME nr. 29917/28.06.2022 – desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice, sesiunea 2022