Situaţia locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional și dual, anul şcolar 2021-2022