LEGISLAȚIE ADMITERE LICEU_2021-2022+PROCEDURI

PO 29331/privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

PO 29332/privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

PO 29333/privind repartizarea computerizată și admiterea candidaților de etnie rromă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

PO 29334/privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

OME_3858_2021_modificare_admitere_vocational

Procedura_29318_26.05.2021

OME_3721_2021_modificare_OMEC_5457_2020_admitere_liceu

Anexa_la_Fisa_Admitere_2021_aptitudini

Fișă-de-admitere-2021-liceu

Anexa_3_ordin 5457_2020_Metodologie probe aptitudini

Ordin 5457 admitere liceu 2021_2022 + anexe 1_2_4_5

ORDIN nr 3203 2021 modificare calendar admitere liceu