REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, 2023