DIMITRIE CANTEMIR ȘI PRIMELE LUCRĂRI DE FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ