Tematica anuală a Cercurilor Pedagogice Religie

Tematica cercurilor  pedagogice disciplina RELIGIE

An şcolar 2021-2022

 

 

Planificarea activităților pentru Semestrul I

Nr. crt. Cercul Pedagogic

Responsabil de Cerc pedagogic

Ora demonstrativă:

Referatul:

coordonată de profesorul:

intitulată: susţinută la clasa: se desfăşoară la: data: ora: prezentat de profesorul:

intitulat:

1 Cercul Dorohoi Pr. prof. Marian-Liviu IFTODI (Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Dumbrăviţa) Pr.Prof. Pleșca Florin Mărturisirea Sfintei Treimi în Simbolul de Credință VII Școala Gimnazială Nicolae Iorga Dersca 25.11.2021 15.00 Pr. Prof. Petrovici Cristian Tehnici de utilizare a Manualului Digital de Religie
2 Cercul Flămânzi Prof. Olga LUPU (Şcoala Gimnazială „Ion Bojoi” Flămânzi) Zaiţ Radu Constantin Darurile Duhului Sfânt VII Liceul tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona 08.12.2021 9.00 Petrovici Florentin Silviu Comuniunea noastră cu cei adormiți
3 Cercul Darabani Pr. Prof. Sergiu GAVRILIU (Şcoala Gimnazială Nr. 1 Hudești) Antonesei Mihaela Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu V Școala profesională „Sfântul Apostol Andrei”, Smârdan, structura Suharău 11.11.2021 12.00 Avârvării Elena Cum putem transforma ora de religie într-o experiență interactivă interesantă
4 Cercul Ştefăneşti Prof. Mihaela-Iuliana ROTARU (Liceul Tehnologic Todireni) Constantin Ciprian Tradiții de Crăciun VI Școala Gimnazială Nr. 2 Guranda 09.12.2021 13.00 Toma Alexandru Viorel Rugăciunea în Școala Paisiană
5 Cercul Bucecea Prof. Niculai ANDRIESCU (Liceul Tehnologic Bucecea) Andriescu Niculai Forme de denaturare a persoanei XI Liceul Tehnologic Bucecea 09.12.2021 12.00 Pr. Poleucă Radu Introducerea Limbii române în cult
6 Cercul Botoşani Prof. Cristina ANDRIEȘ (Şcoala Gimnazială „Gr. Antipa” Botoşani) Cristian Pădurariu Pelerinaje și procesiuni creștine VI Școala Gimnazială Nr. 11, Botoșani 08.12.2021 15.00 Dumitru Drumia Metode și tehnici interactive – exemple de bune practici
7 Cercul Săveni Prof. Iuliana-Magdalena ENACHE (Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani) Pr. Anisiea Gheorghiță Pelerinaje și procesiuni creștine VI Școala Gimnazială „Gheorghe Burac” Vlăsinești, structura Școală Gimnazială Nr.2 Sîrbibi 03.12.2021 12 Pușcașu Ionuț Necesitatea modelelor spirituale și a practicării valorile creștine de către copii și tineri în contextul actual
 

 

Planificarea activităților pentru Semestrul II

Nr. crt. Cercul Pedagogic Responsabil de Cerc pedagogic Ora demonstrativă: Referatul:
coordonată de profesorul: intitulată: susţinută la clasa: se desfăşoară la: data: ora: prezentat de profesorul:

intitulat:

1 Cercul Dorohoi Pr. prof. Marian-Liviu IFTODI (Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Dumbrăviţa) Prof. Chirilă Elena Frumosul în viața creștinului VII Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi 19.05.2022 12.00 Pr. Prof. Gireadă Tiberiu Cultivarea Valorilor Creștine prin Metode Didactice Moderne
2 Cercul Flămânzi Prof. Olga LUPU (Şcoala Gimnazială „Ion Bojoi” Flămânzi) Asmarandei Marcel Oferirea de sfaturi și învățături II Școala Gimnazială Nr.1 Cristești 18.05.2022 10.00 Avram Alexandra Andreea Creșterea motivației pentru învățarea
3 Cercul Darabani Pr. Prof. Sergiu GAVRILIU (Şcoala Gimnazială Nr. 1 Hudești) Mancaș Florina Blândețea și bunătatea în relație cu ceilalți III Școala Gimnazială „Ioan Cernat” Havârna 21.03.2022 12.00 Antonesei Mihaela Modele și motive ducaționale în Noul Testament
4 Cercul Ştefăneşti Prof. Mihaela-Iuliana ROTARU (Liceul Tehnologic Todireni) Preot Ștefan Florin Libertate și responsabilitate în viață VIII Liceul „Demonstene Botez” Trușești 18.02.2022 10.00 Cojocariu George Pedagogia Sfântului Simeon Noul Teolog
5 Cercul Bucecea Prof. Niculai ANDRIESCU (Liceul Tehnologic Bucecea) Pr. Cașcaval Ioan Maica Domnului II Școala Gimnazială ”Mihai Constantineanu” Dorobanți 04.03.2022 11:00 Andriescu Niculai Învățătura Mântuitorului Hristos în era digitalizării
6 Cercul Botoşani Prof. Cristina ANDRIEȘ (Şcoala Gimnazială „Gr. Antipa” Botoşani) Cătălina Arhip Tineretul și mass-media IX Liceul Tehnologic „Dimitrie Negreanu”, Botoșani 20.05.2022 12.00 Luana Zaiț Ora de Religie – între formal, informal și nonformal
7 Cercul Săveni Prof. Iuliana-Magdalena ENACHE (Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani) Pr. Corolea Marian Prietenia și iubirea, valori pentru viață VII Școala Gimnazială Vorniceni 20.05.2022 12.00 Pralea Emanuel Inteligența emoțională și strategii didactice de adaptare și predare a Religiei în noua paradigmă a învățământului

 

Inspector şcolar,

Pr. prof. Liviu BOTEZATU