Ordin nr. 4796/2022 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională

ORDIN nr. 4.796 din 25 august 2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219 /2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

ORDIN_nr_4796_din_25_august_2022_echivalare