» » » »

REPERE METODOLOGICE PENTRU APLICAREA CURRICULUMULUI LA CLASA a X-a ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 – DISCIPLINA INFORMATICĂ ȘI TIC